Zapytanie ofertowe

Skorzystaj z naszych usług

Grupa docelowa
Rodzaj spotkania
Kto pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zakres przetwarzania danych osobowych w trakcie wywiadu
Narzędzie połączenia zdalnego
Jaki rodzaj wynagrodzenia dla respondentów planujesz?
Oczekujesz od nas wsparcia w instalacji i testu programu do zdalnego połączenia? *
Czy planujesz stałe zlecenie obsługi wynagrodzeń respondentów, czy jednorazowe *
Jaką formę wynagrodzenia przewidujesz
Wpisz (najwyższą) stawkę jednego respondenta