Rekrutacja respondentów

Wynagrodzenia za udział w badaniu

Wysokość oraz forma wynagrodzenia za udział w badaniach są ściśle związane z czasem, który Państwo zdecydują się poświęcić, a także z wymaganiami naszych Klientów-zleceniodawców rekrutacji.

Najczęściej proponujemy gratyfikacje finansowe, które są przekazywane bezpośrednio na Państwa konto bankowe.

Dążymy do tego, aby wynagrodzenia odzwierciedlały wartość i znaczenie Państwa wkładu w badania. Dbamy o transparentność i jasność warunków wynagrodzenia, tak aby każdy uczestnik miał pełną świadomość oczekiwanej gratyfikacji przed przystąpieniem do projektu.

Procedura rozliczenia

Nasza procedura rozliczenia finansowego jest zaprojektowana, aby była wyjątkowo prosta i intuicyjna, co pozwoli Państwu łatwo przejść przez każdy krok procesu:

  • Przesłanie umowy zlecenia: Bezpośrednio po zakończonym spotkaniu badawczym, prześlemy Państwu umowę zlecenia do wypełnienia.
    Mail będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz instrukcje dotyczące kolejnych kroków.
  • Zwrot wypełnionej umowy: Po wypełnieniu umowy, wystarczy przesłać ją z powrotem do nas mailowo.
  • Obliczenie Wynagrodzenia: Po otrzymaniu umowy, nasz dział księgowości przystępuje do wyliczenia wartości Państwa wynagrodzenia. To odbywa się automatycznie i bez potrzeby dodatkowych działań z Państwa strony.
  • Podpisanie Umowy i Wypłata: Gdy wszystko jest gotowe, umowa zostanie Państwu przesłana do zdalnego podpisania. Jest to szybki
    i bezpieczny proces elektroniczny.